ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՌԵԱԼ ՀԱՇՎԱՊԱՀ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՂՄԻՑ

ՀՀ-ում օրենքներն ու դրանց հոդվածները գտնվում են մշտական շարժման մեջ: Իսկ Գրագետ Հաշվապահ-ի որակական ցուցանիշներն այժմ ուղղակիորեն կախված են օրենքների իմացությունից: Հակառակ դեպքում վերջինս ուղղակի վերածվում է միայն տեսական գիտելիքներ ունեցող անօգուտ մասնագետի:

Կարևորելով ցանկացած օրենքի տառում տեղի ունեցող փոփոխություն` ՌԵԱԼ ՀԱՇՎԱՊԱՀ-ը մշտապես թարմացնում է իրավական իմացություններն ու նաև պատրաստակամ է կիսվել դրանցով այլ հաշվապահների հետ: Հենց այդ նպատակով էլ ստեղծվել է ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ հատուկ բաժինը, որտեղ յուրաքանչյուր ոք կարող է ՌԵԱԼ ՀԱՇՎԱՊԱՀ-ին ուղղել հարկային հաշվապահությանը վերաբերող ցանկացած հարց` լրացնելով ստորև ներկայացված դաշտերը:

1 հատ—    6՝000 դրամ               /կախված քննարկվող թեմաներից/,
1 հատ —    9՝000 դրամ /ԱԱՀ և Շահութահարկի դեպքում/
6 հատ — 25`000 դրամ,
Հ.Գ..1 հատ դասը՝ 1,5  ժամ է,
Թեմաներն ըստ վերապատրաստվողի ցանկության:

Հեռախոսային խորհրդատվություն — ամսական 8՝000 դրամ
Հեռախոսային խորհրդատվություն — տարեկան 48՝000 դրամ

Հեռախոսով շուրջօրյա VIP խորհրդատվություն — ամսական 10՝000 դրամ

 1 ՏԱՐՎԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ՝  սկսած 69՝000 դրամից /ներ.ԱԱՀ/

/ներառում է 12 ամիս հեռախոսային սպասարկում և 6 դաս վերապատրաստում 12 ամսվա ընթացքում/

Անուն` *

Քաղաք՝

Էլ. փոստ`*

Հեռախոսահամար՝*

Հարցի բովանդակություն`