Մատուցվում են նաև հետևյալ կից ծառայությունները՝

1C Ռեալ հաշվապահական գրասենյակ

 

• Հաշվապահական 1C ծրագրերի լիցենզավորված տարբերակի ներդնում և սպասարկում,

• ՍՊԸ, ՓԲԸ, ԲԲԸ և ԱՁ-ների գրանցում, լուծարում, Պետ. Ռեգիստրում փոփոխությունների կատարում,

• Իրավաբանական, փաստաբանական որակավորված ծառայություններ: Հարկային օրենսդրությանը վերաբերող հարցերով աջակցում, շահերի պաշտպանություն դատարանում: