Որակավորված Հաշվապահական և Խորհրդատվական Գրասենյակ
  • +374 55 29 24 20
  • +374 55 29 24 20

+374 55 29 24 20

info@realhashvapah.am

0051, Գրիբոյեդով 60,

ՀՀ, ք. Երևան

Ծառայություններ

Իրավաբանական Բաժին

Կենտրոնի իրավաբանական բաժինը հանդիսանում է Հայաստանում իրավաբանական խոշորագույն կազմավորումներից մեկը: Իրավաբանական բաժինը հիմնադրվել է ՌԵԱԼ ՀԱՇՎԱՊԱՀ առաջատար ընկերության և Մի քանի իրավաբանական կառույցների միավորման արդյունքում, որոնք ավելի քան 12 տարի ակտիվ գործունեություն են ծավալել այս ոլորտում: Իրավաբանական բաժինը իրավաբանական ծառայություններ է մատուցում իրավունքի բոլոր ճյուղերով:

ՄԵՆՔ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՆՔ

«ՌԵԱԼ ՀԱՇՎԱՊԱՀ» Որակավորված գրասենյակը ոչ միայն կմաքսիմալացնի Ձեր ընկերության հաշվապահության վարման որակական ցուցանիշները այլև կդառնա ՌԵԱԼ գործիք ծախսերի, հարկերի կրճատման ճանապարհին: