ՌԵԱԼ ՀԱՇՎԱՊԱՀ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՌԵԱԼ ՀԱՇՎԱՊԱՀ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ Է.

 • Հաշվապահության վարում /նաև սկզբնական փաստաթղթերի կազմում/
 • Հաշվետվությունների կազմում, ներկայացում ՊԵԿ, Ազգային վիճակագրական ծառայություն /էլեկտրոնային և թղթային եղանակով
 • Կադրային գործի վարում
 • Հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների պլանավորում, հաշվառում, ցանկության դեպքում նաև փոխանցումների իրականացում,
 • Հարկային բեռի մինիմալիզացում,
 • Հաշվապահական քաղաքականության մշակում,
 • Ներքին կանոնակարգի մշակում,
 • Հաշվապահության վերկանագնում, ստուգում, ծրագրային ավտոմատացում
 • Կազմակերպությունում հարկային ստուգումներին մասնակցություն, աջակցում,
 • Ֆինանսական և հարկային խորհրդատվության տրամադրում և այլն :
 • Հաշվապահական ծառայությունները վերաբերվում են ցանկացած տեսակի հարկատեսակներով աշխատող Ա/Ձ-ներին և ՍՊԸ, ՓԲԸ, ԲԲԸ հանդիսացող կազմակերպություններին:

  Հաշվապահական ծառայությունների արժեքը սկսած 9000 դրամից: Որոշվում է պայմանագրի կնքման պահին, ելնելով՝

 • Կազմակերպաիրավական տեսակից,
 • Հարկման տեսակից,
 • Փաստաթղթաշրջանառության ծավալից,
 • Կադրային գործի վարում
 • Արտահանում-ներմուծումից,
 • Աշխատանքնը իրականացվում է փորձառու և Ֆինանսների նախարարության կողմից որակավորված հաշվապահների կողմից, ծառայությունների բարձր որակը երաշխավորված է

  Մատուցվում են նաև հետևյալ կից ծառայությունները՝

 • Հաշվապահական ծրագրերի ներդրում 1C
 • ՍՊԸ, ԱՁ, ՓԲԸ, ԲԲԸ Գրանցում, Բացում, Փոփոխություններ Պետ.Ռեգիստրում
 • ՍԿնիքների Պատվերներ
 • Կազմակերպություններում տեղի ունեցած փոփոխությունների գրանցում
 • Նոր կանոնադրության և բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում