Որակավորված Հաշվապահական և Խորհրդատվական Գրասենյակ
 • +374 55 29 24 20
 • +374 55 29 24 20

Ծառայություններ

HR ադմինիստրատիվ ծառայություններ

karavarman hashvetvutyun

Ստորև կարող եք գտնել, թե ինչ է ներառված մեր ստանդարտ HR փաթեթում, բայց վստահ եղեք, որ ձեր պահանջների ցանկը լրացնելու համար ցանկացած ծառայություն կարող է ավելացվել: Մեր կողմից տրված լուծումները հարմարեցված են ձեր աշխատողների և ձեր HR բաժինների հատուկ կարիքներին:

 • HR ֆայլերի կառավարում
 • Կազմակերպեք և պահեք աշխատողների բոլոր անձնական ֆայլերը` համաձայն տեղական իրավական պահանջների:

 • Օրակարգ նորեկների և հեռացված աշխատողների համար
 • Հարկայինում ծառայության համակարգում նոր կամ հեռացող աշխատողների գրանցում, աշխատանքի ընդունման գործընթացում վարչական աջակցություն, աշխատանքի ընդունված կամ ազատված աշխատողների համար աշխատանքային կամ այլ կադրային փաստաթղթերի նախապատրաստում, աշխատավարձերի գործընթացի համար անհրաժեշտ ուսուցման տրամադրում

 • Աշխատանքային պայմանագրի փաստաթղթերի պատրաստում
 • Պայմանագրեր և փոփոխություններ, աշխատանքների նկարագրություններ, պայմանագրերի լուծման համաձայնագրեր, վնասի և պատասխանատվության համար պայմանագրեր և այլն:

 • Աշխատանքային օրենսդրության օժանդակ ծառայություններ անձնակազմի կառավարման համար
 • Խորհրդատվություն աշխատանքային իրավունքի տարբեր հարցերի վերաբերյալ, անձնակազմի փաստաթղթերի և ներքին ձեռնարկների, գործընթացների և քաղաքականության պատրաստում:

 • Հարկային և սոցիալական ապահովության խորհրդատվություն
 • Հարկային ծառայությունեւմ եկամտահարկի հաշվետվություններ և համապատասխանություն, աշխատողների դրոշմանշային գանձումներ, առողջության ապահովագրություն:

 • Խորհրդատվություն օտարերկրացիների աշխատակիցների վերաբերյալ
 • Խորհրդատվություն օտարերկրյա աշխատողների հարկային և սոցիալական ապահովության պարտավորությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և գրասենյակներում ներկայացուցչության, աշխատանքի և կացության թույլտվություն ստանալու վարչական աջակցություն:

 • GDPR համապատասխանություն և խորհրդատվություն
 • Ընթացիկ անձնական տվյալների մշակման համակարգի վերանայում, ներքին ձեռնարկների, աշխատանքային ընթացակարգերի և ուղեցույցների պատրաստում, տվյալների մշակման նկատմամբ աշխատողների համաձայնության որոշում, անձնական տվյալների մշակման մեջ ներգրավված անձանց հետ պայմանագրային հարաբերությունների վերանայում և ճշգրտում։

 • Աուդիտներ և ստուգումներ
 • Կանոնավոր և արտահերթ հաղորդակցություն պետական մարմինների հետ, աուդիտի և ստուգումների ընթացքում աջակցություն և ղեկավարում, անհրաժեշտ օժանդակ փաստաթղթերի պատրաստում, տեղական իշխանությունների հետ ցանկացած վեճի լուծում:

  Մեր գլոբալ հնարավորությունները աշխատավրձի հաշվարկման և HR-ի համար

  Ունենալով պրոֆեսիոնալ մասնագետների խումբ, մենք ամսական մշակում ենք հազարավոր աշխատավարձեր, մինչդեռ մեր հաճախորդները հիմնականում միջին չափի ընկերություններ են տարբեր ոլորտներց: Մեր աշխատավարձի և կադրերի լուծումները ընդարձակելի են ցանկացած կազմակերպության համար` մեկից մինչև հազարավոր աշխատակիցներ: Մեր գործընթացները ստուգվում են` ապահովելով բիզնեսի շարունակականությունը, ամենաբարձր մակարդակի անվտանգությունը, որակը՝ համաձայն միջազգային ստանդարտների։


  ՄԵՆՔ ՎՍՏԱՀԵԼԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՆՔ

  «ՌԵԱԼ ՀԱՇՎԱՊԱՀ» Որակավորված գրասենյակը ոչ միայն կմաքսիմալացնի Ձեր ընկերության հաշվապահության վարման որակական ցուցանիշները այլև կդառնա ՌԵԱԼ գործիք ծախսերի, հարկերի կրճատման ճանապարհին: