Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառումը

Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառումը

Հաշվապահական հաշվառումը տնտեսվարող սյուբեկտների, ինչպիսիք են՝ բիզնեսները և կորպորացիաները, ֆինանսական և ոչ ֆինանսական տեղեկատվության չափումը...